Jordfeil

De vanligste stedene hvor jordfeil kan oppstå er i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag gjennom ledninger. Alt utstyr som er tilkoblet strømnettet i din bolig, kan potensielt ha jordfeil, men det oppstår som regel i artikler med oppvarming.

Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoplet samme transformatorstasjon. En jordfeil som gir utslag på måleinstrumentene kan altså enten befinne seg på ditt eget anlegg, dine naboers anlegg eller på Vestmar Nett AS sitt distribusjonsnett. 

Dersom det er installert jordfeilvarsling/vern og dette utløses, er det stor sannsynlighet for at jordfeilen tilhører ditt eget anlegg. Huseiere bør imidlertid for sin egen del gjøre seg kjent med hvilken type varsler som er installert i egen bolig og omtrent hvor gammel jordfeilvarsleren er. Tidligere ble det nemlig montert jordfeilvarslere/vern som ikke var retningsbestemte, og som dermed ikke kunne skille mellom jordfeil på eget eller andres anlegg.

Eldre løsninger hvor jordfeilvarsleren/vernet ikke er retningsbestemt, gjør det vanskeligere å utelukke at feilen kan ligge hos andre tilknyttet samme transformatorstasjon. Dersom jordfeilvarsel/vern utløses, og feilen er i eget anlegg, er det eierens ansvar å sørge for at feilen blir rettet. Dersom ikke anlegget blir koplet ut umiddelbart, bør man utvise varsomhet i forbindelse med elektrisk utstyr inntil feilen er utbedret. Når fagpersonell har konstatert at feilen ikke er i eget anlegg, kontaktes Vestmar Nett AS, som kan lokalisere jordfeilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert. 

Dersom det ved berøring av elektrisk utstyr/anleggsdeler oppleves å få “støt”, kontaktes elektroinstallatør for kontroll av eget anlegg. Vestmar Nett AS kontaktes dersom eget anlegg blir funnet i orden. 

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL). Forenklet kan man si at det er huseieren som er ansvarlig for det elektriske anlegget i eget hus. 

Arbeid med elektriske anlegg må utføres av fagpersonell fra en autorisert elektroinstallatør.

Kontakt Oss

[caldera_form id=”CF6017ce2a4613d”]