Vestmar Nett as

Vi har byttet navn fra Kragerø Energi AS. 
Alt annet er det samme…

Vestmar Nett AS

– knytter folk sammen.
Vårt virksomhetsområde er nettvirksomhet, og hovedoppgaven er å bygge og drifte energinettet på en optimal måte til det beste for våre kunder. Vestmar Nett AS har avdelinger som tar seg av både nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring og lokalt EL-tilsyn. Selskapet har sitt utspring fra Kragerø kommunale elektrisitetsverk som ble opprettet i 1909. Vi ble et eget aksjeselskap i 1997, og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS.

Fokus på service og samarbeid

Nettvirksomheten består i dag av drift, vedlikehold og bygging av nytt regionalt distribusjonsnett. Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll (NVE). 
Vi samarbeider også tett med velforeninger, idrettslag og det offentlige, og er behjelpelig med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler har utrustningen som trengs til å gi rask og sikker service til alle typer oppdrag.

Nyheter 

Strømbrudd Dalsfos

Feil er utbedret, ta kontakt dersom du fremdeles ikke har strøm Pga. av forstyrrelser i det overliggende nettet oppe i Telemark, så har Dalsfos kraftstasjon stoppet. Derfor mangler kunden i Dalsfos strøm, Skagerak Kraft er varslet og er på vei.

Feil på Skåtøy, ved Hekseberg, Dypsundholmen og Svenskeholmen

Feil ved NS57 Dypsundholmen er verre enn først antatt. Transformator må mest sannsynlig skiftes ut. På grunn av mørket må vi fortsette arbeider i morgen. Beklager ulemper dette medfører. Anlegget må betraktes som spenningsførende under utkoblingsperioden.