Vestmar Nett as

Vi har byttet navn fra Kragerø Energi AS.
Alt annet er det samme…

Vestmar Nett AS

– knytter folk sammen.
Vårt virksomhetsområde er nettvirksomhet, og hovedoppgaven er å bygge og drifte energinettet på en optimal måte til det beste for våre kunder. Vestmar Nett AS har avdelinger som tar seg av både nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring og lokalt EL-tilsyn. Selskapet har sitt utspring fra Kragerø kommunale elektrisitetsverk som ble opprettet i 1909. Vi ble et eget aksjeselskap i 1997, og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS.

Fokus på service og samarbeid

Nettvirksomheten består i dag av drift, vedlikehold og bygging av nytt regionalt distribusjonsnett. Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll (NVE). 
Vi samarbeider også tett med velforeninger, idrettslag og det offentlige, og er behjelpelig med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler har utrustningen som trengs til å gi rask og sikker service til alle typer oppdrag.

Nyheter 

Feil Nordre Kalstad

26.04.2023 21:35 Feilen er fikset og alle kundene skal ha fått strømmen tilbake. Om kunder fortsatt skulle oppleve problemer, vennligst ta kontakt på Vestmar Nett sin vakttelefon 26.04.2023 15:05 Pga. av trefelling på en linje er det utfall på deler av Nordre Kalstad...

17.02.2023 Strømbrudd Levangsheia

17.02.2023 23:50 Alle på Levangsheia skal ha fått strømmen tilbake. Feilene som er funnet er utbedret. Om du fortsatt mangler strøm, vennligst kontakt Vestmar Nett sin vakttelefon på: 35 98 20 94 17.02.2023 21:35 Det gjenstår 2 avgreninger igjen som må befares. Det er...

Strømbrudd 1. februar 2023

Kl. 09.20 Alle abonnenter skal ha fått strømmen tilbake. Kl.09:10 hadde vi utfall av høyspentbryter på Skarbomyra mot Langøy/Gumøy, det jobbes med omkoblinger slik at flest mulig kunder skal få strømmen tilbake. Har du sett eller hørt noe som kan hjelpe oss og...