Vestmar Nett as

Viktig informasjon til våre kunder: Ny betalingsløsning ved betalingspåminnelse. Sendes ut på SMS, betal med kort, VIPPS eller faktura.

Vestmar Nett AS

– knytter folk sammen.
Vårt virksomhetsområde er nettvirksomhet, og hovedoppgaven er å bygge og drifte energinettet på en optimal måte til det beste for våre kunder. Vestmar Nett AS har avdelinger som tar seg av både nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring og lokalt EL-tilsyn. Selskapet har sitt utspring fra Kragerø kommunale elektrisitetsverk som ble opprettet i 1909. Vi ble et eget aksjeselskap i 1997, og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS.

Fokus på service og samarbeid

Nettvirksomheten består i dag av drift, vedlikehold og bygging av nytt regionalt distribusjonsnett. Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll (NVE). 
Vi samarbeider også tett med velforeninger, idrettslag og det offentlige, og er behjelpelig med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler har utrustningen som trengs til å gi rask og sikker service til alle typer oppdrag.

Nyheter 

Feil på Skåtøy, ved Hekseberg, Dypsundholmen og Svenskeholmen

Feil ved NS57 Dypsundholmen er verre enn først antatt. Transformator må mest sannsynlig skiftes ut. På grunn av mørket må vi fortsette arbeider i morgen. Beklager ulemper dette medfører. Anlegget må betraktes som spenningsførende under utkoblingsperioden.

Feil på Skåtøy, ved Bråtøymyr

Oppdatering 18:32: Feil på Bråtøymyr skal være utbedret. Feil ved Hekseberg, Dypsundholmen og Svenskeholmen er fortsatt under utbedring