Om Vestmar Nett AS

Vestmar Nett AS – en lokal aktør i Kragerø siden 1909.

Vestmar Nett AS består av

 • Ca 9200 nettkunder (3200 hytter)
 • 3 store trafostasjoner (Vafos, Holtane og Bråten) med et overliggende nett med spenninger på 66 og 132 kV
 • 3 koblingsstasjoner (Rønningbakken, Skarbomyr og Humlestad)
 • 375 nettstasjoner/mastearrangemente
 • Linjelengde distribusjon ca 318 km (linje, jord- og sjøkabel)
 • Linjelengde fordelingsnettet ca. 1006 km (linje, jord, sjøkabel)
 • 30 000 stolper
 • Distribusjonsnettets spenningsnivåer er på 230 V, 415 V, 1000 V, 11kV og 22 kV
 • Produksjonsandel i Svelgfoss Kraftstasjon som utgjør 15 GWh av totalt 510 GWh. (Eierandel 2,92 %)
 • Selskapet har av NVE fått beregnet en DEA-faktor på 93,7%
 • Forvalter kommunens konsesjonskraft på 7,4 GWh

 

Historien om Vestmar Nett AS

Forberedelsene for dannelse av Kragerø kommunale Elektricitetsverk begynte like før århundreskiftet, i 1898. Beslutningen om opprettelse av et kommunalt elektrisitetsverk ble fattet den 7. august 1909. De første elektriske anleggene kom i ordinær drift den 1. mai 1910. Kragerø kommunale som kom i drift i 1910 omfattet bare Kragerø by. Etterhvert begynte også de omliggende kommuner å arbeide med dannelsen av egne elektrisitetsverk.

Les mer om historien på Kragerø Energi Holding