Strømbrudd 12.05.2023 – Skarbo mot Jomfruland

12.05.2023 23:30: Vi har en feil mellom Bærø og Skåtøy. Montører på vei. 12.05.2023 23:45: Det er kommet meldinger om feil/brann 2 steder mellom Bærø/Skåtøy, Om noen har sett noe spesifikt, vennligst meld om hvor feilen er. 13.05.2023 13.05.2023 00:15: Skarbo/Borteid...

Feil Nordre Kalstad

26.04.2023 21:35 Feilen er fikset og alle kundene skal ha fått strømmen tilbake. Om kunder fortsatt skulle oppleve problemer, vennligst ta kontakt på Vestmar Nett sin vakttelefon 26.04.2023 15:05 Pga. av trefelling på en linje er det utfall på deler av Nordre Kalstad...

17.02.2023 Strømbrudd Levangsheia

17.02.2023 23:50 Alle på Levangsheia skal ha fått strømmen tilbake. Feilene som er funnet er utbedret. Om du fortsatt mangler strøm, vennligst kontakt Vestmar Nett sin vakttelefon på: 35 98 20 94 17.02.2023 21:35 Det gjenstår 2 avgreninger igjen som må befares. Det er...

Strømbrudd 1. februar 2023

Kl. 09.20 Alle abonnenter skal ha fått strømmen tilbake. Kl.09:10 hadde vi utfall av høyspentbryter på Skarbomyra mot Langøy/Gumøy, det jobbes med omkoblinger slik at flest mulig kunder skal få strømmen tilbake. Har du sett eller hørt noe som kan hjelpe oss og...

Strømbrudd 26. jan. 2023

Kl. 07.42 Alle abonnenter skal ha nå ha fått strømmen tilbake. Kl.07.28 torsdag morgen fikk vi bryterutfall på Skarbomyra. Da ligger “Øyringen” ute. Ved første prøvekobling har vi fått inn anleggene frem til Gumøy, men øyene mellom Sveivdokk(Gumøy) og...

Strømbrudd fredag 13.jan 2023

Kl. 09.45 Feilen er funnet. Arbeid med utbedring er igangsatt. Kl. 08.50, Rindekleiva har fått strømmen tilbake. Nettstasjon Lyngdalen er fortsatt strømløs. Det gjennomføres linjebefaring for å finne feilen. Kl. 08.31,feil fortsatt ikke endelig lokalisert, men...

Lavspent linjefeil Vafossveien 07.01.2023

07.01.2023 18:10: Slyng er rettet opp i. Sikringer skiftet og spenning påsatt. Alle skal ha fått strømmen igjen. 07.01.2023 17:07: Melding om feil ved Vafossveien. Snø har sluppet av trådene og kortsluttet linjen. Det har ryke sikringer, og det har oppstått slyng...

Lavspentfeil Barmsøyveien/Fossing 07.01.2023

07.01.2023 17:32: Arbeidene er ferdig for i dag. Det blir noe rettingsarbeid i morgen. 07.01.2023 16:00: Montører på feilstedet og reparerer feil på uisolert lavspent luftlinje. Strømmen ventes tilbake innen 1 til 2 timer 07.01.2023 15:00: Montører på vei til...

Feil Sveivdokk, Gumøy 07.01.2023

07.01.2023 17:35: Kundene har fått strømmen tilbake. Arbeid avsluttet 07.01.2023 14:00: Det er funnet en feil på Sveivdokk. Trefall som har ført til at en lavspent mast har brekt. Arbeidet med feilretting pågår Brekt lavspentmast som følge av trefall 07.01.2023 12:00:...

Strømbrudd Heibø, Levangsheia 07.01.2023

07.01.2023 17:00: Kundene skal ha fått strømmen tilbake 07.01.2023 16:15: Det er avdekket flere lavspentfeil i området. Det er trefall som må fjernes før man kan spenningssette lavspentlinjene igjen. Ny transformator er på plass, spenningssatt og klar til å settes i...