Priser og vilkår

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Vestmar Nett AS betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

» Nettleietariffer februar 2024
» Nettleietariffer januar 2023
»
Nettleietariffer juli 2022
» Nettleietariffer januar 2022
» Nettleietariffer februar 2021
» Nettleietariffer januar 2020
» Nettleietariffer januar 2019

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Vestmar Nett AS betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruket.

Redusert forbruksavgift

» Egenerklæringsskjema
» Forbruksavgift på elektrisk kraft

Innhenting av fødselsnummer

Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og strømleverandører pålagt å
innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal brukes for å entydig
identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen
for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Les mer her

Kan du ikke lese pdf-filer?
Last ned pdf-leser her