Viktig melding til alle våre kunder i forbindelse med installasjon av nye AMS-målere

I forbindelse med installasjon av nye AMS-målere er det viktig at du som kunde IKKE tar hovedsikringen, men heller benytter bryteren i måleren. Hvis måleren ikke har strøm kan det begrense våre muligheter til å oppdage feil ute i nettet.

Vestmar Nett AS minner også om at hovedsikringen ikke er en bryter, og at du for din egen sikkerhet anbefales å benytte målerens bryterfunksjon. Ved bruk av denne bryterfunksjonen vil du ikke ha noe forbruk, men 0-verdier vil bli registrert og sendt til oss slik at du ikke blir stipulert. Dette er hovedsakelig aktuelt for hyttekunder som ikke bruker hytta på vinterstid.

Har du ikke fjernavlest måler?

Vi jobber med å ferdigstille målermontasjen i de siste områdene og disse skal deretter testes og fjernavlesning igangsettes. Du mottar brev fra oss når fjernavlesningen er i gang. Det er i den sammenheng viktig at målerne har strøm slik at hele nettverket blir testet. Avskrudde målere kan påvirke negativt for andre målere i området.

Les meldingen her (Word)