AMS – Avanserte Måle- og Styringssystemer

Vestmar Nett AS er godt i gang med utskifting til AMS-målere.

AMS i Kragerø

Viktig melding til alle våre kunder
Les meldingen her

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk smarte målere. De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.

Vestmar Nett AS er godt i gang med denne jobben, og vil trolig ferdigstille AMS-prosjektet innen utgangen av 2017. Les mer om AMS hos EnergiNorge.

Når får jeg besøk av montør?

Vi vil i god tid kontakte våre kunder om når de gamle målerne byttes ut med nye AMS-målere, og ellers orientere om selve installasjonsprosessen. Arbeidet er godt i gang i Kragerø, og vil bli utført område for område.

Hvordan virker det?

De nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.

De nye målerne har to-veis kommunikasjon mellom måler og nettselskap, og vil kunne gi kundene løpende informasjon om eget forbruk og øyeblikksprisene for kraft og nettleie. Slik informasjon vil f.eks. kunne tilbys via mobiltelefon eller display ute hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

Vestmar Nett AS innfører gebyr ved manuell avlesning

Les mer her

Helseeffekter ved AMS
Helsedirektoratet – uttalelse vedrørende legeattest AMS
NVE informerer – Strømkunden må betale for manuell avlesning

Sikkerhet på alvor
For å hindre misbruk av data og personopplysninger er vi pliktige til å etablere de sikkerhetssystemer og rutiner som er nødvendige for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og at uvedkommende ikke får tilgang til andre sine AMS-systemer.