Nett og nettleie

Vi tilbyr våre kunder varsling før hver avlesningsdato via e-post eller sms. Du kan registrere ditt ønske om varsling via Mine sider

Telefon: 35 49 99 66 (08.00-15.00)
Vakttelefon: 35 98 20 94

Hva består nettleien av?

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Kragerø Energi betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

Viktig melding vedrørende AMS-målere

Les viktig melding (AMS)

Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruket.

» Nettleietariffer februar 2024

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytting

» Se avtalen her (privat)

Krav om nøytralitet

Vestmar Nett AS skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. Vi plikter å sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet.

Diverse informasjon

Nyttig-info | Enøk | AMS Om oss | Ledig stilling

Generell informasjon

Praktisk informasjon

Jeg trenger byggestrøm

Informasjon knyttet til byggestrøm finner du på denne siden.

Hva må du vite før du graver?

Før et eventuelt gravearbeid påbegynnes må du ta kontakt med oss for å avklare om det er strømførende kabler og/eller fiberkabler for bredbånd i bakken der du skal grave. Ring 35499966 eller kontakt oss via e-post.

Husbygging

Installasjon av det elektriske anlegget må utføres av en autorisert installatør. Kontakt derfor en registrert eloktroinstallatør som sender inn melding om at installasjon skal foretas.

Om det må foretas større endringer på linjenettet for å kunne tilknytte kunden, kan det tilkomme et anleggsbidrag.

Når installatøren har ferdigstilt og oversendt ferdigmelding av installasjonen til Kragerø Energi Nett vil måler bli montert og anlegget spenningssatt.

Endre kabelstrekk luft/bakke

Dersom du ønsker inntaket endret fra luftstrekk til kabel i bakken eller flyttet strømkabel på eiendommen din, er det en jobb du selv normalt må betale. Ta kontakt med Kragerø Energi Nett for råd og videre fremgang.

Erstatningsansvar ved uaktsomhet

Den som er skyld i skade på Vestmar Nett AS sine anlegg kan få erstatningsansvar dersom det er opptrådt uaktsomt. Erstatningsbeløpet vil gjenspeile kostnader for utbedring, og dette kan bli et høyt beløp.

Les mer her