Trefelling

Dersom du har observert et tre som ligger på en av våre høyspentlinjer, ring oss på 35 98 20 94

– Høyspent

Alle høyspentmaster skal ha et skilt som vist på bildet

Dersom en ønsker å fjerne trær eller grener som kan komme i kontakt med en høyspentlinje, må dette alltid meldes til Vestmar Nett AS. Trefelling langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Vestmar Nett AS vil være behjelpelig med slikt arbeid, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Kostnader dekkes vanligvis av Vestmar Nett AS. 

Våre høyspentlinjer skal ryddes minimum hvert 5.år. 

– Lavspent

Vestmar Nett AS bistår grunneiere med kvisting og felling av trær hvis det er akutt fare for at trærne kan skade lavspentnettet.

Dersom grunneier ønsker å felle trær som ikke står i akutt fare for å skade strømnettet kan kunden ta direkte kontakt med godkjent skogsentreprenør som utfører trefelling og fakturerer kunden i henhold til avtale. Trefellingen blir et anliggende mellom kunden og skogsentreprenøren. 

Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Vedkommende bør også være til stede ved trefellingen.

Ved trefelling, så tilfaller trærne grunneier, og trærne blir ikke ryddet bort. Trærne blir kun ryddet bort fra innmark, veier og stier. Bortkjøring/flishugging av trær utenom dette er et anliggende mellom skogsentreprenør og kunde. 

Noen trær kan i svært spesielle tilfeller felles grunnet «sikkerhetshogst». Dette er spesielt utsatte trær som står utenfor normalt ryddebelte (0,5 meter hver vei fra senter av linjen) som kan føre til skader på våre linjer eller anlegg.

Kontakt Oss

[caldera_form id=”CF6017cfb07209b”]