Tilknytninger

Om du ønsker endring eller etablering av ny tilknytning til din bolig, er det noen hensyn man må ta før man kontakter Vestmar Nett AS. 

Ved ny tilknytning, må man i forkant ha kontaktet en el-installatør. El-installatøren vil definere et effektbehov for kunden, og via nettselskapets nettmeldingssystem melde inn anlegget til vurdering. Vurderingen fra nettselskapet vil være om nettet vil tolerere den nye tilknytningen, eller det definerte ønsket om effektuttak. Om nettet tolererer det nye tiltaket, blir nettmeldingen godkjent, og sendt tilbake til el-installatør slik at endringen/tilknytningen kan gjennomføres. 

Skulle imidlertid nettmeldingen ikke bli godkjent, så er dette på grunn av at nettet ikke vil tolerere denne utbyggingen, og kunden må forvente at det må betales et anleggsbidrag for å forsterke nettet i den grad det er nødvendig for tiltaket. 

Om man ønsker å øke uttaket av effekt/øke størrelsen på overbelastningsvern, må det søkes via el-installatør på lik linje som ved en ny tilknytning. En slik endring kan også føre til krav om anleggsbidrag, om det fører til at Vestmar Nett AS må forsterke nett eller gjøre endringer med hensyn til det økte effektuttaket. Ved endring av anlegg fra 1-fas til 3-fas må det også søkes via el-installatør. 

Ved endring av stikkledning fra luft til jordkabel, samt økning av effektuttak, vil det bli krav om anleggsbidrag, og det må søkes via el-installatør. 

Ved flytting av luftlinjer eller kabelanlegg, endring av stikkledning fra luftlinje til jordkabel, eller fjerning av luftlinje på grunnlag av estetikk, vil det bli satt krav om at kunde må holde hele kostnaden for et slikt tiltak. Dette vil være definert som «arbeid for andre» og vil ikke være et anleggsbidrag. Ønskede endringer nevnt i dette avsnittet vil være en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. Nettselskapet vil ikke akseptere løsninger som forringer kvaliteten på nettet. 

Et anleggsbidrag er et samarbeid mellom nettselskap og kunde for å forbedre strømnettet. I slike tilfeller vil det være kun de faktiske kostnader som skal betales av kunden, og arbeidet vil være uten merverdiavgift. Ved flere kunder, skal anleggsbidraget deles forholdsmessig mellom partene. Etter at arbeidet ved anleggsbidraget er ferdig, vil nettselskapet overta eierskap, drift og vedlikehold av nettet. 

Ved større prosjekter som antas å være et anleggsbidrag, ønsker Vestmar Nett AS at man er ute i god tid før man skal begynne, og overlevere dokumentasjon på reguleringsplaner, effektbehov og utførelse/fordeling. Vestmar Nett AS vil kreve at el-installatør følger NEK-399 med hensyn til plassering av nettstasjon i henhold til metode A, B eller C.

Kontakt Oss

[caldera_form id=”CF6017c3e33da85″]