Gatelys i Kragerø

Ved feil eller mangler på gatelys, ønske om nye gatelys eller lignende, ber vi deg kontakte Kragerø Kommune for dette. 

Ved kontakt til Kragerø Kommune, ber vi deg om å notere deg nummer på mast med gatelys som henvendelsen gjelder.

Kragerø Kommune kan nås på e-post her:

post@kragero.kommune.no

Eller telefonnummer: 35 98 62 00