Flytte

Om du flytter innad eller til kommunen (Kragerø), trenger du en nettleieavtale med Vestmar Nett AS og avtale med en strømleverandør.

Bestilling og oppsigelse av nettleie

Om du flytter innad eller til kommunen (Kragerø), trenger du en nettleieavtale med Vestmar Nett AS og avtale med en strømleverandør.

Dersom du sier opp avtalen om nettleie, betyr det at krafttilførselen til din bolig stenges.

Ofte stilte spørsmål ved flytting

Flytting

Jeg flytter - Hvordan går jeg frem?

Skal du flytte, sier du opp strømabonnementet der du flytter fra og bestiller nytt der du flytter til. Dette gjøres ved å kontakte din strømleverandør. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Skal strømmen stenges?
Dersom ingen skal flytte inn etter deg må strømmen stenges for at vi skal kunne avslutte ditt kundeforhold. Send oss en epost på firmapost@kragero-energi.no senest en uke før ønsket stenging. For å stenge strømmen må vi ha tilgang til måleren og trenger derfor navn og telefonnummer til en kontaktperson som kan slippe oss inn i boligen.

NB! I vinterperioden er det viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strøm.

Jeg ønsker å bytte faktura/post-adresse. Hva gjør jeg?

Dette må meldes fra til din kraftleverandør.

Dersom du ikke har avtale med en kraftleverandør kan du kontakte oss på firmapost@kragero-energi.no

Kan jeg ta med fastprisavtalen dersom jeg flytter?

Ulike strømleverandører kan ha ulike rutiner vedrørende dette. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med din strømleverandør.

Hvorfor må jeg ha måleravlesning på utflyttingsdato?

Vi må ha måleravlesning når du overtar eller flytter fra et anlegg for å avregne tidligere kunde. Tidligere kunde vil da betale for forbruk frem til denne måleravlesningen og ny kunde starter sitt abonnement fra samme måleravlesning.