Farlige forhold

Har du oppdaget en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømlinje? Berøring kan være livsfarlig! Hold avstand og meld fra til oss.

De aller fleste av våre stolper, strømskap og nettstasjoner har et lite nummerskilt. Dette nummeret gir oss verdifull informasjon om både plassering, alder på stolpe/skap, og annen relevant informasjon som gjør at feilrettingsjobben kan utføres på en raskere og trygg måte.

Dersom det ikke er fare for liv og helse, er det derfor fint om du får tatt et bilde av dette nummerskiltet og sendt til oss sammen med bilde av skaden. Eventuelt kan man bruke tillegget til skjema, og angi ca. plassering i kart. 

Om feilen som har oppstått krever umiddelbar handling, ring vakttelefon: 35 98 20 94

Tilbakemelding om farlige forhold

8 + 8 =