Elbil

Elbil-lader skal ha eget ladepunkt. I de fleste tilfeller krever elektrisk regelverk at kundens anlegg må tilpasses med hensyn til dette. Dette gjelder også ved «vanlig» stikkontakt. Alle elbil-ladere må søkes om, og dette gjøres via autorisert elektroinstallatør. 

Normal saksgang vil være: 

  1. Kontakte en autorisert installatør: Her forteller du om dine behov og dere finner ut av sammen ønsket effekt, type lader og teknisk løsning.
  2. Sende installatørmelding: Dette er noe som din valgte installatør gjør for deg. Her vil informasjon om ønsket elbillader stå slik at Vestmar Nett AS kan gjennomføre beregninger og undersøke kapasitet i nettet der lader skal monteres.
  3. Behandling av installatørmelding: Dette er noe Vestmar Nett AS gjennomfører og vi vil tildele kapasitet i forhold til tilgjengelig kapasitet i nettet slik at leveringskvaliteten opprettholdes. 
  4. Tilbakemelding på installatørmelding: Dersom installatørmeldingen blir godkjent kan den autoriserte installatøren montere laderen og justeres til tildelt kapasitet i henhold til godkjent installatørmelding.

Elbil-ladere blir godkjent etter tilgjengelig kapasitet og nettytelse i området. Nettytelsen er størrelsen på kortslutningsverdiene ved deres bolig. Kortslutningsverdiene blir i hovedsak styrt av størrelse på matende transformator og avstand til denne.