Åpning av HAN-Port

For å åpne HAN-Porten må man logge inn på  Minside og bekrefte at man ønsker å åpnet HAN-Porten, samt samtykke til vilkårene.

Etter at henvendelsen på Minside er ferdig behandlet, vil det bli sendt ut en mail som bekrefter at HAN-Porten er åpnet.

Deretter kan HAN-Modulen hentes hos oss.

På bildene under kan du se hvor HAN-Modulen skal monteres på måleren.

For info:

Når du konfigurerer utstyret som du kobler til HAN-porten er det gunstig med ekstern strømtilførsel, dette er fordi Han-Porten på Kamstrup måleren ikke har så mye tilgjengelig effekt til eksternt utstyr.  

(men det kan uansett ta litt tid før det begynner å kommunisere)