Åpning av HAN-Port

For å åpne HAN-Porten må man logge inn på  Minside og bekrefte at man ønsker å åpnet HAN-Porten, samt samtykke til vilkårene.

Etter at henvendelsen på Minside er ferdig behandlet, vil det bli sendt ut en mail som bekrefter at HAN-Porten er åpnet.

Deretter kan HAN-Modulen hentes hos oss.

På bildene under kan du se hvor HAN-Modulen skal monteres på måleren.

For info:

Når du konfigurerer utstyret som du kobler til HAN-porten er det gunstig med ekstern strømtilførsel, dette er fordi Han-Porten på Kamstrup måleren ikke har så mye tilgjengelig effekt til eksternt utstyr.  

(men det kan uansett ta litt tid før det begynner å kommunisere)

Info om HAN-Porten

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Flere strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har oversikt over de forskjellige leverandørene her. De aller fleste leverandørene presenterer ditt energiforbruk med en timesoppløsning, samt ditt effektuttak. Les hva de forskjellige leverandørene tilbyr så du får den informasjonen du ønsker.