Strømbrudd 17/1-24. Rettet

Alle kunder skal nå ha fått tilbake strømmen etter feil på høyspent luft-linje, gjelder følgende nettstasjoner: Holtane skole, Holtane, Gjerde, Waasjø, Grøtvann, Tyvann, Hegland, Marteskleiv.

Strømbrudd 17/1-24

Det er feil på følgende nettstasjoner kl. 05:00 : Holtane skole, Holtane, Gjerde, Waasjø, Grøtvann, Tyvann, Hegland, Marteskleiv

Pressemelding: Nettleien øker fra 01.02.2024

Nettleien øker fra 01.02.2024 for kunder hos Vestmar Nett. Nye satser er offentliggjort på hjemmesidene våre og gjelder for privatkunder og næringskunder. Vestmar Nett har ikke regulert nettleieprisene det siste året, men ser nå at det er nødvendig med en justering....

Strømbrudd 28. juli 2023

kl.22:15 Feilen er utbedret og alle har fått tilbake strømmen. Kl 21:25 Feil er lokalisert til en travers nær Orebukta.En måke har forårsaket jordslutning i et mastepunkt. Det arbeides med fjerning og utbedring av skade. kl. 20:51 Det meste på Stabbestad skal ha fått...

Strømbrudd Tåtøy og Stabbestad

Kl. 21.55 Nå skal alle kunder skal ha fått strømmen tilbake. Vi har nettutfall på Lille Kirkholmen – Furuholmen- Tåtøy og deler av stabbestad. Montørlag er sendt ut for feilsøking. Om du har sett noe, kontakt vakttelefonen på tlf 35 98 20...