Feil NS101 Torsdal

Feil ved NS101 Torsdal. Transformator må mest sannsynlig skiftes ut. Det jobbes med å utbedre feilen. Beklager ulemper dette medfører. Anlegget må betraktes som spenningsførende under utkoblingsperioden.

Strømbrudd Dalsfos

Feil er utbedret, ta kontakt dersom du fremdeles ikke har strøm Pga. av forstyrrelser i det overliggende nettet oppe i Telemark, så har Dalsfos kraftstasjon stoppet. Derfor mangler kunden i Dalsfos strøm, Skagerak Kraft er varslet og er på vei.