17.02.2023 Strømbrudd Levangsheia

17.02.2023 23:50 Alle på Levangsheia skal ha fått strømmen tilbake. Feilene som er funnet er utbedret. Om du fortsatt mangler strøm, vennligst kontakt Vestmar Nett sin vakttelefon på: 35 98 20 94 17.02.2023 21:35 Det gjenstår 2 avgreninger igjen som må befares. Det er...

Strømbrudd 1. februar 2023

Kl. 09.20 Alle abonnenter skal ha fått strømmen tilbake. Kl.09:10 hadde vi utfall av høyspentbryter på Skarbomyra mot Langøy/Gumøy, det jobbes med omkoblinger slik at flest mulig kunder skal få strømmen tilbake. Har du sett eller hørt noe som kan hjelpe oss og...

Strømbrudd 26. jan. 2023

Kl. 07.42 Alle abonnenter skal ha nå ha fått strømmen tilbake. Kl.07.28 torsdag morgen fikk vi bryterutfall på Skarbomyra. Da ligger “Øyringen” ute. Ved første prøvekobling har vi fått inn anleggene frem til Gumøy, men øyene mellom Sveivdokk(Gumøy) og...

Strømbrudd fredag 13.jan 2023

Kl. 09.45 Feilen er funnet. Arbeid med utbedring er igangsatt. Kl. 08.50, Rindekleiva har fått strømmen tilbake. Nettstasjon Lyngdalen er fortsatt strømløs. Det gjennomføres linjebefaring for å finne feilen. Kl. 08.31,feil fortsatt ikke endelig lokalisert, men...

Lavspent linjefeil Vafossveien 07.01.2023

07.01.2023 18:10: Slyng er rettet opp i. Sikringer skiftet og spenning påsatt. Alle skal ha fått strømmen igjen. 07.01.2023 17:07: Melding om feil ved Vafossveien. Snø har sluppet av trådene og kortsluttet linjen. Det har ryke sikringer, og det har oppstått slyng...