Det er feil på følgende nettstasjoner kl. 05:00 : Holtane skole, Holtane, Gjerde, Waasjø, Grøtvann, Tyvann, Hegland, Marteskleiv