Kl. 20.34 Feil utbedret. Alle kunder skal ha fått strømmen tilbake.

Kl. 18.24 Feil funnet mellom Ekerne og Portør. Det arbeides med utbedring. Kunder fra Ekerne til Portør vil fortsatt mangle strøm frem til feilen er utbedret. Strømmen er tilbake fra Ekerne til Einarsholmen og Vedalen.

kl. 18.10 Abonnenter fra Hellemyr til Ekerne og fra Hellemyr til Rapen skal ha fått strømmen tilbake. Det letes fortsatt etter feil fra Ekerne til Portør, Einarsholmen og Vedalen.

kl. 17.15 Strømbrudd – Stabbestad – Rapen – Portør mm. Det letes etter feil.