Kl. 21.58 Hele linjen er befart. Det ble funnet noe treverk med misfarving som antas å ha forårsaket feilen. Alle skal ha fått strømmen tilbake.

Kl. 21.11 Konstatert at feilen ligger mellom Fossen og Farsjø. Kunder tilkoblet Tisjø, Fossen, Hundsvik, Mastereidmyra, Auråen og Hulldalen, skal ha fått strømmen tilbake. Det letes fortsatt etter feil på linjenettet opp mot Farsjø.

Kl. 20.31 Melding om nettutfall i Farsjø. Det er strømløst fra Holtane til Øvre Farsjø og Hulldalen.