12.05.2023 23:30: Vi har en feil mellom Bærø og Skåtøy. Montører på vei.

12.05.2023 23:45: Det er kommet meldinger om feil/brann 2 steder mellom Bærø/Skåtøy, Om noen har sett noe spesifikt, vennligst meld om hvor feilen er.

13.05.2023

13.05.2023 00:15: Skarbo/Borteid med Bærø skal ha fått strømmen igjen. Det er funnet havarert kabelmuffe på Sauøya.

13.05.2023 01:00: Det er funnet to høyspentfeil. Kabelmuffe på Sauøya, og kabelmuffe på Bråtane, Skåtøy. Det er kalt inn ekstra mannskap som vil holde på med feilretting i løpet av natten. Strømmen er borte fra Sauøya, frem til Bråtane, og fra Bråtane mot Skåtøyroa og Krikken. Estimeres at feilen vil være rettet lørdags morgen. Feilrettingen er svært omfattende, så det vil ta litt tid.

13.05.2023 05:20: Feil på Skåtøy er reparert, og kunder fra Korsmarka/Bråtane mot Skåtøyroa og Krikken har fått strømmen tilbake. Arbeidet fortsetter på Sauøya.

13.05.2023 06:20: Alle skal ha fått strømmen tilbake