13.05.2023 12:34 Utfall mot Skåtøy fra Jomfruland. Hele Skåtøy med Sauøya uten strøm.

13.05.2023 12:48 Jomfruland har fått tilbake strømmen

13.05.2023 13:05 Det er spenning frem til Ødegårdskilen. Det er prøvekoblet mellom Ødegårdskilen og Bråtane, uten hell. Vi har folk på stedet

13.05.2023 13:45 Ingenting nytt å melde. Om noen har sett eller hørt noe, vennligst meld ifra til Vestmar Nett sin vakttelefon på tlf: 35 98 20 94

13.05.2023 14:00 Feilområde har blitt isolert. Det er spenning frem til Bråtøymyr, men det ligger fortsatt ute mot Korset/Rauane. Det er spenningssatt mot Skåtøyroa/Krikken fra Bråtane, og fra Bråtane mot Sauøya.

13.05.2023 16:50 Feilen er begrenset til sjøkabel mellom Korset og Vestre Rauane. Dette betyr at Korset og Østre Rauane vil få strømmen tilbake i løpet av ettermiddagen/kvelden. Det må gjøres noen ombygginger for å få dette til, og dette vil ta noe tid.

13.05.2023 20:30 NS58 Korset, og NS24 Østre Rauane skal ha fått strømmen tilbake.