17.02.2023 23:50 Alle på Levangsheia skal ha fått strømmen tilbake. Feilene som er funnet er utbedret. Om du fortsatt mangler strøm, vennligst kontakt Vestmar Nett sin vakttelefon på: 35 98 20 94

17.02.2023 21:35 Det gjenstår 2 avgreninger igjen som må befares. Det er funnet en mindre feil som vil ta kort tid å utbedre. Feilen er mest sannsynlig ikke det som har ført til utkoblingen. Resterende nett må befares, og evt. feil må rettes opp i før prøvekobling.

17.02.2023 20:35 Det er foreløpig ikke funnet feil. Det er 5 nettstasjoner som er uten strøm for øyeblikket, med totalt 196 kunder. Om noen har sett feil, vennligst kontakt overordnet vakt på 35 98 20 94

17.02.2023 19:56 Mannskaper har seksjonert manuelt ved Tonstøl. Heibø og Gunnulfsvann/Viborgtjenna har fått strømmen tilbake. Mannskaper starter manuell befaring for å lete etter feil.

17.02.2023 19:40 Mannskaper er nesten ute for å starte feilsøking. Det er ikke strøm i områdene: Myra, Heibø. Gunnulfsvann/Viborgtjenna, deler av stabbestad, Skauen, Skjørsvik, Bekkevika og Rapen.

17.02.2023 19:30 Deler av Levangsheia har mistet strømmen igjen pga. ny jordfeil

17.02.2023 19:15 Hele Levangsheia har fått strømmen tilbake

17.02.2023 19:04 Utfall pga. jordfeil for hele Levangsheia