07.01.2023 17:00: Kundene skal ha fått strømmen tilbake

07.01.2023 16:15: Det er avdekket flere lavspentfeil i området. Det er trefall som må fjernes før man kan spenningssette lavspentlinjene igjen. Ny transformator er på plass, spenningssatt og klar til å settes i drift

07.01.2023 14:12: Ny transformator er spenningssatt. Venter på avklaringer på lavspentlinjer i området etter befaringer

07.01.2023 12:31: Transformator er testet, og funnet havarert. Skifte av trafo har startet.

07.01.2023 11:50: Det mistenkes trafohavari i nettstasjon på Heibø. Transformator må skiftes, og linjer må befares.

Pga. ambulanseutrykning med ferge, så vil det ta litt tid før vi får det nødvendige utstyret ut til feilstedet.