Kl. 11.35 Feil er utbedret, alle abonnenter skal ha fått strømmen tilbake. Strømnettet er lagt tilbake til normal drift.

Kl. 09.45 Feilen er funnet. Arbeid med utbedring er igangsatt.

Kl. 08.50, Rindekleiva har fått strømmen tilbake. Nettstasjon Lyngdalen er fortsatt strømløs. Det gjennomføres linjebefaring for å finne feilen.

Kl. 08.31,feil fortsatt ikke endelig lokalisert, men strømmen er tilbake i store deler av området. Det er fortsatt strømløst i Rindekleiva, Andersvik og Lyngdalen.

Utfall kl.07.30 i område Sannidal, Kil, Fikkjebakke. Flere arbeidslag er ute og leter etter feil.

Omkoblinger gjøres fortløpende slik at flest mulig skal ha strøm. Om du har sett eller hørt noe som kan hjelpe oss å lokalisere feilen er det fint om vi kontaktes på tlf.:90185107