07.01.2023 15:00: Arbeidene ved Arbor/Rødlandet er ferdig. Om kunder fortsatt skulle oppleve problemer, vennligst kontakt Vestmar Nett sin vakttelefon

07.01.2023 11:45: Det pågår arbeid med erstatning av uisolerte strekk i området.

06.01.2023 17:30: Det er kommet flere meldinger om kunder som mangler strøm i området Rødlandet ved Arbor/Helle Jernindustri. Det vil bli sendt montører til stedet så fort det er ledig kapasitet.

06.01.2023 19:20: Det er funnet feil på Rødlandet. Lavspentlinjen som forsyner området er brent av som følge av kortslutning. Det vil ta noe tid å reparere feilen, men strømmen skal komme tilbake til området i kveld.