07.01.2023 17:32: Arbeidene er ferdig for i dag. Det blir noe rettingsarbeid i morgen.

07.01.2023 16:00: Montører på feilstedet og reparerer feil på uisolert lavspent luftlinje. Strømmen ventes tilbake innen 1 til 2 timer

07.01.2023 15:00: Montører på vei til feilstedet…

07.01.2023 13:50: Det er meldt inn en lavspentfeil i Barmsøyveien mot Solheim. Uisolerte ledninger har falt ned som følge av trefall, og ligger i veien. Minner om at disse ledningene kan være spenningsførende, og potensielt være livsfarlige. Det kommer montører dit så fort det lar seg gjøre.