07.01.2023 18:10: Slyng er rettet opp i. Sikringer skiftet og spenning påsatt. Alle skal ha fått strømmen igjen.

07.01.2023 17:07: Melding om feil ved Vafossveien. Snø har sluppet av trådene og kortsluttet linjen. Det har ryke sikringer, og det har oppstått slyng mellom fiberkabel og uisolert strekk. Montører på vei