07.01.2023 17:35: Kundene har fått strømmen tilbake. Arbeid avsluttet

07.01.2023 14:00: Det er funnet en feil på Sveivdokk. Trefall som har ført til at en lavspent mast har brekt. Arbeidet med feilretting pågår

Brekt lavspentmast som følge av trefall

07.01.2023 12:00: Det er meldt inn mangel på en fas i lavspentnettet i området Sveivdokk, på Gumøy. Montører er på vei.