17:00: Det er kommet meldinger om trefall over lavspent luftledninger i Oksebåsveien i Kil. Dette fører til redusert fremkommelighet. Det er arbeidslag på vei. Denne feilen kan ses i sammenheng med manglende gatelys i området. Minner om at det kan være livsfarlig å komme i kontakt med strømførende ledninger, og det bes derfor om at det utøves forsiktighet i området.

18:50 Feilen i Oksebåsveien vil bli rettet provisorisk ikveld. Det er brekt en lavspentmast, og luftstrekk vil bli koplet om slik at alle har strøm. Endelig feilretting vil skje når det er mer kapasitet.