Pga. omlegging til normaldrift på Dalsfoss blir det en kort strømstans idag Torsdag 11.082022 fra kl. 10:00 i ca. 1 time. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.