Det er meldt om strømbrudd i området Kirkeholmen, Tåtøy, Furuholmen, Stabbestad.

Det arbeides med å finne feilsted og årsak. Dersom du har sett eller hørt noe som kan hjelpe oss å finne feilen, vennligst kontakt oss på telefonnr.: 90185107.