Det er meldt ifra om en måke som har jordsluttet høyspentlinjen i Ramsdalen. Drift er lagt om, og alle skal ha strømmen tilbake igjen klokken 15:16