Grunnet utskifting av transformator i nettstasjon 178 Hestehagen, vil våre kunder tilknyttet denne stasjon være uten strøm fra ca. 09.30 til ca.13.30.
Anlegg må betraktes som spenningsførende også i tiden arbeidet pågår.