Det er en høyspentfeil på Myra,Bekkevik,Skauen,Skjørsvik, Rapen grunnet trefall. Vi har folk som jobber med å finne årsaken. Dersom du har sett en mulig årsak, ta kontakt med Vestmar Nett AS.