Det er en høyspentfeil på Myra,Bekkevik,Skauen,Skjørsvik og Rapen grunnet trefall. Vi har lokalisert feilen og har personell på feilstedet som jobber med å utbedre feilen.