Det har mest sannsynlig røket en sikring i nettstasjon ved Bråtøymyr. Montører er på vei for å utbedre feilen.