Det er en høyspentfeil på Jomfruland. Vi har folk som jobber med å finne årsaken. Dersom du har sett en mulig årsak, ta kontakt med Vestmar Nett AS. 02.06.2021. Kl. 12:56