På grunn av utskifting av transformator i nettstasjon NS311 Østre Arøy, blir det en strømstans onsdag 19.05.2021 fra kl. 09:00 i ca. 6 timer. Berørte nettstasjoner er NS77 Østre Buholmen, NS310 Arøysundet, NS311 Østre Arøy, NS 158 Store Skrue og NS209 Mosholmen. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.

Ny nettleie fra 1.juli 2022
This is default text for notification bar