På grunn av arbeid på lavspent linje blir det en strømstans 01.06.2021 fra kl. 09:00 i ca. 4 timer. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden