Pga. feil på linje har østre øydistrikt hatt utkobling, alle kunder skal ha strømmen tilbake.

Med hilsen

Vestmar Nett AS

..