I deres forsyningsområde er det skadet en høyspentkabel. Det vil derfor være en strømstans i dag 15. jan. 2021. Stansen er planlagt å vare fra kl. 09.00 til 15.00. Utkoblingen gjelder følgende nettstasjoner; NS147 Nedre Kammerfoss, NS372 Dalane hyttefelt, NS 161 Mian, NS247 Ånevika, NS 146 Åtangen. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.