Vestmar Nett as

Vi har byttet navn fra Kragerø Energi AS. 
Alt annet er det samme…

Vestmar Nett AS

– knytter folk sammen.
Vårt virksomhetsområde er nettvirksomhet, og hovedoppgaven er å bygge og drifte energinettet på en optimal måte til det beste for våre kunder. Vestmar Nett AS har avdelinger som tar seg av både nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring og lokalt EL-tilsyn. Selskapet har sitt utspring fra Kragerø kommunale elektrisitetsverk som ble opprettet i 1909. Vi ble et eget aksjeselskap i 1997, og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS.

Fokus på service og samarbeid

Nettvirksomheten består i dag av drift, vedlikehold og bygging av nytt regionalt distribusjonsnett. Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll (NVE). 
Vi samarbeider også tett med velforeninger, idrettslag og det offentlige, og er behjelpelig med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler har utrustningen som trengs til å gi rask og sikker service til alle typer oppdrag.

Nyheter 

Høyspentfeil Myra,Bekkevik,Skauen,Skjørsvik,Rapen

Det er en høyspentfeil på Myra,Bekkevik,Skauen,Skjørsvik, Rapen grunnet trefall. Vi har folk som jobber med å finne årsaken. Dersom du har sett en mulig årsak, ta kontakt med Vestmar Nett AS.

Strømstans.

Strømstans på nettstasjon 136 Tveitereid, 21 Bufjell, 297 Sannidal gartneri og 360 Solum mandag 6. desember, fra kl. 13:30 i ca. 1 time

Strømbrudd!

Vi har hatt ett større utfall, men alle skal ha fått strømmen tilbake nå! Hvis dere har sette noe eller fremdeles mangler strøm Kontakt oss på 35982094 Vestmar Nett AS