Vestmar Nett as

Vi har byttet navn fra Kragerø Energi AS. 
Alt annet er det samme…

Vestmar Nett AS

– knytter folk sammen.
Vårt virksomhetsområde er nettvirksomhet, og hovedoppgaven er å bygge og drifte energinettet på en optimal måte til det beste for våre kunder. Vestmar Nett AS har avdelinger som tar seg av både nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring og lokalt EL-tilsyn. Selskapet har sitt utspring fra Kragerø kommunale elektrisitetsverk som ble opprettet i 1909. Vi ble et eget aksjeselskap i 1997, og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS.

Fokus på service og samarbeid

Nettvirksomheten består i dag av drift, vedlikehold og bygging av nytt regionalt distribusjonsnett. Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll (NVE). 
Vi samarbeider også tett med velforeninger, idrettslag og det offentlige, og er behjelpelig med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler har utrustningen som trengs til å gi rask og sikker service til alle typer oppdrag.

Nyheter 

Strømbrudd

Da skal Strømmen være tilbake igjen, Ta kontakt om du ikke har strøm. Vi har feil i 20kv på Kalstad, Rørvik, Sjåen og mot Stabbestad, Vi jobber med og utbedrer feilen. Dersom du har sett eller hørt noe som kan hjelpe oss å lokalisere feilen, er det fint om du...

Strømbrudd

Da skal alle ha fått strømmen tilbake. Vi har en feil på Levangsheia, vi jobber med å finne feilen. Dersom du har sett eller hørt noe som kan hjelpe oss å lokalisere feilen, er det fint om du kontakter oss på tlfnr.: 901 85 107.

Strømstans Dalsfoss 11.08.2022 kl.10

Pga. omlegging til normaldrift på Dalsfoss blir det en kort strømstans idag Torsdag 11.082022 fra kl. 10:00 i ca. 1 time. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.

Ny nettleie fra 1.juli 2022
This is default text for notification bar